Извозване на строителни отпадъци

За вашия строителен обект предлагаме услуги по събирането и извозването на редица отпадъчни строителни материали, като неопасни насипни битови битови отпадъци, всички видове рециклируеми материали, отпадъци от строителство и разрушаване, пейзажни отпадъци и други.

Разполагаме с РЕШЕНИЕ № 13 от РИОСВ Стара Загора, което ни дава право да извозваме и транспортираме различни видове строителни отпадъци.

Също така можем да ви предложим и сътрудничество чрез проектиране на индивидуални решения за екологичното и ефективно управление на отпадъците, които са в съответствие с действащото законодателство и могат да намалят разходите ви за събиране на отпадъците.

Използвайте нашия парк от камиони и техника или наемете индустриален контейнер за боклук и почистете строителната си площадка още днес.

    Изпратете запитване