Доставка на всякакъв вид инертни материали

Интертните материали представляват широк набор от груби частици, използвани в строителството. Такива материали са пясък, чакъл, трошен камък, шлака, рециклиран бетон и геосинтетични инертни материали. Интертните материали са най-добиваните строителни материали в света.

Фирма БРИГАДА е доставчик на висококачествени скални и речни инертни материали. които са преминали всички необходими сертификати за качество.

За вашия проект можем да доставим и положим на обекта следните инертни материали:

  • Земни маси
  • Хумус
  • Речна баластра
  • Скална маса
  • Чакъл и пясък

    Изпратете запитване