Фирма Бригада ЕООД е сертифицирана по:

  • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018;
  • БДС EN 206:2013+А1:2016 и БДС EN 206:2013 + А1:2016/NA:2017 за производство на класове бетон от С8/10 до С30/37;
  • Фирмата е регистрирана в Камарата на строителите в България и притежава удостоверение за строежи от I-ва до V-та категория, първа група;
  • Дружеството разполага с дипломирани строителни инженери, строителни техници и квалифицирани строителни работници.