НАШАТА ИСТОРИЯ

Полагаме основните на вашия успех

Водени от стремежа за качествено и по-съвременно строителство, през 2005г. създадохме строителна фирма Бригада ЕООД.

Наш основен предмет на дейност са услугите със строителна механизация, доставка на скални и речни инертни материали, изграждане на пътна инфраструктура, изграждане на канализационни мержи, извозване на отпадъци, събаряне на сгради и много други.

През 2013 г. успешно разширихме дейността си, като въведохме в експолатация собствени бази за производство на бетон на територията на гр. Казанлък и гр. Павел баня и така успяхме да се наложим като регионален лидер в производството, транспортирането и полагането на бетон.

Разполагаме със собствен автопарк наброяващ над 70 броя строителни машини, сред които бетон помпи, бетоновози и друга строителна техника на утвърдени производители, специализирани в областта на бетона. Това гарантира на клиентите ни максимална гъвкавост и възможно най-голяма надеждност при доставките.

В продуктите и услугите, които предлагаме, се влагат материали само от сертифицирани и доказани производители. Производственият процес протича под непрекъснат качествен контрол, като взетите проби се изпитват в акредитирани строителни лаборатории.

Ние се ползваме с доверието на своите клиенти, именно благодарение на контрола на качеството, гъвкавата си ценова политика и дългогодишния опит на своите специалисти, които гарантират изпълнение на поетите ангажименти в срок.

Днес БРИГАДА ЕООД е сред най-модерните строителни компании в България, а опитът и познанията на нашия екип са гаранция за ефективното и професионално изпълнение на всеки ваш проект.

Качеството, бързината и индивидуалният подход са заложение в осовата на нашата фирмена култура и вече 17 години ние изграждаме фундаментите на вашия успех!

Декларация на ръководството на “Бригада” ЕООД във връзка с политиката по качество, здраве и безопасност при работата и опазване на околната среда

Информация по проект №BG16RFOP002-2.073-3887

Информация по проект №BG16RFOP002-2.073-3887-C01

Информация по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

    Изпратете запитване