БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ Казанлък, БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ Павел баня:
ФИРМА „БРИГАДА” ЕООД ПРОИЗВЕЖДА БЕТОНОВИ И ВАРОВИ РАЗТВОРИ. ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ЦИКЪЛ ПРОТИЧА В СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ:

• ЗАЯВКА ОТ КЛИЕНТ
• ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАЯВЕНИЯ РАЗТВОР
• ДОСТАВКА ДО ОБЕКТА НА КЛИЕНТА
• ПОЛАГАНЕ С БЕТОНПОМПА, АКО ТОВА Е НЕОБХОДИМО

КАТО ВСИЧКИ МОКРИ ПРОЦЕСИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРОИЗВОДСТВОТО И ПОЛАГАНЕТО НА ЦИМЕНТОВИ И ВАРОВИ РАЗТВОРИ, ЗАВИСИ ОТ АТМОСФЕРНИТЕ УСЛОВИЯ И ВЪНШНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ. ПРОИЗВЕДЕНИТЕ БЕТОНОВИ И ВАРОВИ РАЗТВОРИ НА „БРИГАДА” ЕООД МОГАТ ДА СЕ ПОЛАГАТ В ЗИМНИ УСЛОВИЯ, ЗАЩОТО МАШИНИТЕ ПОДГРЯВАТ МАТЕРИАЛИТЕ ДО НЕОБХОДИМАТА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРА И СЕ СЛАГАТ ДОБАВКИ В ГОТОВИЯТ ПРОДУКТ, КОИТО ПОЗВОЛЯВАТ НАЛИВАНЕТО НА БЕТОН И ПРИ МИНУСОВИ ТЕМПЕРАТУРИ.

КОНТРОЛИРАМЕ КАЧЕСТВОТО НА ВХОДЯЩИТЕ МАТЕРИАЛИ, ЧРЕЗ СЕРТИФИКАТИ ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ И ПЕРИОДИЧНО ВЗИМАНЕ НА СОБСТВЕНИ ПРОБИ ОТ МАТЕРИАЛИТЕ. ОТДЕЛНО ВСЕКИ НАШ КЛИЕНТ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ СОБСТВЕНА ПРОБА И ДА Я ИЗПРАТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ.: