БРИГАДА - Механизация | Бетон | Транспорт | Инертни материали

Залагаме на: Коректност, Конкурентни цени, Екипна работа, Качество!

Услуги За контакти
БРИГАДА ЕООД

За нас

Ползваме се с доверието на своите клиенти,благодарение на качеството на предлаганите услуги,изпълнение на поетите ангажименти в срок и коректно отношение.

За БРИГАДА ЕООД

Фирма БРИГАДА ЕООД е основана през 2005 г с основен предмет на дейност строителна механизация. Специализирана е в извършване на товарни превози и услуги със строителна механизация, производство на бетонови разтвори, пътно строителство, производство и доставка на всички видове скални и речни инертни материали, изграждане на инфраструктура, изграждане на канализационни и ВиК мрежи.

Ползваме се с доверието на своите клиенти,благодарение на качеството на предлаганите услуги,изпълнение на поетите ангажименти в срок и коректно отношение.

Фирмата разполага с голям асортимент от техника и квалифицирани специалисти с нужният опит за качествено изпълнение на вашите специфични желания.

– БРИГАДА ЕООД ЗАЛАГА НА:
– КОРЕКТНОСТ
– КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ,БАЗИРАНИ НА СЪОТНОШЕНИЕТО ЦЕНА-КАЧЕСТВО
– ЕКИПНА РАБОТА,КОЯТО Е ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ КАЧЕСТВЕНО И В СРОК

Декларация на ръководството на “Бригада” ЕООД във връзка с политиката по качество, здраве и безопасност при работата и опазване на околната среда
Информация по проект №BG16RFOP002-2.073-3887

Информация по проект №BG16RFOP002-2.073-3887-C01